Partnership
Technology Partner
ChocoCRM ของเราพยายามพัฒนา Product ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้ครบทุกด้าน ทำให้เราได้เปิดโอกาสมองหา พาร์ทเนอร์ใหม่ เพื่อที่จะมาช่วยกันพัฒนา Product เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ใช้งาน
Business Partner
นอกจากนี้เรายังมองหา พันธมิตรที่จะเข้ามาช่วยเราในการนำพา ChocoCRM ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพราะว่าเราได้พัฒนาระบบนี้เพื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ หากบริษัทหรือท่านใด สนใจสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

กลุ่มพาร์ทเนอร์ของเรา

Technology Partner
ChocoCRM ของเราพยายามพัฒนา Product ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้ครบทุกด้าน
ทำให้เราได้เปิดโอกาสมองหา พาร์ทเนอร์ใหม่ เพื่อที่จะมาช่วยกันพัฒนา Product เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ใช้งาน
Business Partner
นอกจากนี้เรายังมองหา พันธมิตรที่จะเข้ามาช่วยเราในการนำพา ChocoCRM ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
เพราะว่าเราได้พัฒนาระบบนี้เพื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ หากบริษัทหรือท่านใด สนใจสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

กลุ่มพาร์ทเนอร์ของเรา

ลงทะเบียน Partner
**อีเมลไม่ถูกต้อง**
**เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง**