Account Executive

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Requirement

  • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีทักษะการนำเสนอสินค้าที่ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ AE จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

  • ดูแลลูกค้าปัจจุบัน และเข้าต่อสัญญากับลูกค้า หรือ เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม รวมถึงการดูแลลูกค้าระหว่าง Project
  • จัดทำสัญญาบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดการขาย รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • รู้จักสินค้า และ บริการของบริษัทฯ เพื่อสามารถแนะนำสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มเติมให้ลูกค้าได้ในอนาคต
  • เข้าทำงานที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่เป็นหลัก

Exploring unique opportunities

Urgent!

UX/UI Designer

Mid Level

Salary : 25,000 -35,000 บาท

อัตรา

2

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

iOS Developer

Salary : 30,000-55,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

Urgent!

Senior Business Development Associate

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

3 ปีขึ้นไป

Dev-Support

Salary : 20,000 - 30,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-2 ปี

Quality Assurance

Salary : 20,000 - 35,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-3 ปี

Backend Developer

Salary : 30,000 - 50,000 (Negotiable)

อัตรา

5

ประสบการณ์

2-3ปีขึ้นไป

Flutter Developer

Salary : 30,000 - 60,000 THB (Negotiable)

อัตรา

3

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

Business Analyst

Salary : 30,000-50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-2 ปีขึ้นไป

Urgent!

System Analyst

Salary : 30,000-50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

Account Executive

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

IT Project Manager

Salary : 40,000 - 50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

ประสบการณ์

3 ปีขึ้นไป

Frontend Developer

Salary : 30,000 - 50,000 THB

อัตรา

5

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

กรอกรายละเอียดของท่าน

ตำแหน่ง Account Executive
รองรับไฟล์นามสกุล
jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, zip (ไม่เกิน 5MB)