Senior Business Development Associate

Urgent!

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

3 ปีขึ้นไป

Requirement

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานขาย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้าที่ดี ,บุคลิกภาพดี และมีความมั่นใจ
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภายนอกและความคิดความอ่าน
 • ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ
 • สามารถสื่อสาร (พูด, อ่าน, เขียน) ด้วยภาษาต่างประเทศได้ (อังกฤษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีม โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานขายขนาดใหญ่
 • มีความกระหายที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ มีประสบการณ์งานขายระบบโทรศัพท์ หรือระบบ Contact Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

 • นําเสนอเทคโนโลยีสนับสนุนองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่
 • ใช้เครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน
 • วางแผนงานล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการขาย ด้วยการใข้เครื่องมือช่วยการจัดการ เช่น Pipedrive, Salesforce
 • ประสานงานภายในกับทีมสนับสนุนเพื่อช่วยปิดการขายและส่งงานต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้องหลังการขาย
 • สรุปรายงานการขาย และรายละเอียดการเข้าพบลูกค้า
 • ทำงาน 5 วันจันทร์-วันศุกร์ (Work onsite)

Exploring unique opportunities

Urgent!

UX/UI Designer

Mid Level

Salary : 25,000 -35,000 บาท

อัตรา

2

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

iOS Developer

Salary : 30,000-55,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

Urgent!

Senior Business Development Associate

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

3 ปีขึ้นไป

Dev-Support

Salary : 20,000 - 30,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-2 ปี

Quality Assurance

Salary : 20,000 - 35,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-3 ปี

Backend Developer

Salary : 30,000 - 50,000 (Negotiable)

อัตรา

5

ประสบการณ์

2-3ปีขึ้นไป

Flutter Developer

Salary : 30,000 - 60,000 THB (Negotiable)

อัตรา

3

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

Business Analyst

Salary : 30,000-50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1-2 ปีขึ้นไป

Urgent!

System Analyst

Salary : 30,000-50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

1

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

Account Executive

Salary : 25,000 - 200,000 THB (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

อัตรา

1

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

Urgent!

IT Project Manager

Salary : 40,000 - 50,000 THB (Negotiable)

อัตรา

ประสบการณ์

3 ปีขึ้นไป

Frontend Developer

Salary : 30,000 - 50,000 THB

อัตรา

5

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

กรอกรายละเอียดของท่าน

ตำแหน่ง Senior Business Development Associate
รองรับไฟล์นามสกุล
jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, zip (ไม่เกิน 5MB)