เพราะทุกแคมเปญวัดผลได้ ช่วยเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด

เพราะทุกแคมเปญวัดผลได้
ช่วยเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด

ตอบโจทย์ทุกการสื่อสารกับลูกค้าได้

ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา

Choco CRMX

What’s Choco CRMX

Data Analyst

ทีมงานวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า พร้อมติดตั้งแคมเปญ
การตลาด Marketing Automation

Choco CDP

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลลูกค้า
วิเคราะห์และสื่อสารให้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา

Design & Content

ทีมงานดูแลคอนเทนต์ และรูปภาพ
สร้างเนื้อหาการสื่อสารที่ตรงใจ

Account Executive

ทีมงานดูแลให้คำปรึกษาการวางแผน
การสื่อสารอย่างใกล้ชิด

SMART Code

บริการออกคูปองโปรโมชั่นเฉพาะแบรนด์
พร้อมส่งถึงลูกค้าผ่านระบบ CDP

Training Team

ทีมงานสอนการใช้งาน Choco CDP สร้างสรรค์แคมเปญ
ได้อย่างง่ายดายในระบบเดียว

เพราะทุกแคมเปญวัดผลได้ ช่วยเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด

เพราะทุกแคมเปญวัดผลได้
ช่วยเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด

ตอบโจทย์ทุกการสื่อสารกับลูกค้าได้

ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา

What’s Choco CRMX

Data Analyst

ทีมงานวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า พร้อมติดตั้งแคมเปญ
การตลาด Marketing Automation

Choco CDP

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลลูกค้า
วิเคราะห์และสื่อสารให้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา

Design & Content

ทีมงานดูแลคอนเทนต์ และรูปภาพ
สร้างเนื้อหาการสื่อสารที่ตรงใจ

Account Executive

ทีมงานดูแลให้คำปรึกษาการวางแผน
การสื่อสารอย่างใกล้ชิด

SMART Code

บริการออกคูปองโปรโมชั่นเฉพาะแบรนด์
พร้อมส่งถึงลูกค้าผ่านระบบ CDP

Training Team

ทีมงานสอนการใช้งาน Choco CDP สร้างสรรค์แคมเปญ
ได้อย่างง่ายดายในระบบเดียว

ทีมงานสอนการใช้งาน Choco CDP สร้างสรรค์แคมเปญได้อย่างง่ายดายในระบบเดียว

Benefits’s Choco CRMX

Benefits’s
Choco CRMX

Flow experiences for customer engagement value creation

Customer Segmentation

กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้า รู้จักลูกค้าของคุณมากขึ้น
สื่อสารได้อย่างตรงใจปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มลูกค้า

กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้า รู้จักลูกค้าของคุณมากขึ้น สื่อสารได้อย่างตรงใจปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า

Marketing Automation

การตลาดอัตโนมัติ ใกล้ชิดลูกค้าของคุณมากกว่าเดิม
การตลาดแบบตรงใจถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา เพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้า

การตลาดอัตโนมัติ ใกล้ชิดลูกค้าของคุณมากกว่าเดิม การตลาดแบบตรงใจถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา เพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้า

Communication Plan

วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร บริการครบ จบในที่เดียว
มุมมองการสื่อสารแบบ 360 องศา จัดการได้ทุกแคมเปญ
วัดผลได้ทุกมิติ

วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร บริการครบ จบในที่เดียวมุมมองการสื่อสารแบบ 360 องศา จัดการได้ทุกแคมเปญวัดผลได้ทุกมิติ

Why’s Choco CRMX

เพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด เพราะสื่อสารกับลูกค้าได้

เพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด
เพราะสื่อสารกับลูกค้าได้

Choco CDP

เข้าใจลูกค้าตรงจุด เสถียร ปลอดภัย
ใช้งานง่ายต่อยอดธุรกิจเติบโต

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

Testimonial

พร้อมติดต่อกลับ
ภายใน 1 ชั่วโมง

ทีมงาน Choco ตอบไว ใจดี
พร้อมดูแลธุรกิจของคุณ

ติดต่อทีม ChocoCRM

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Where does it come from?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Where can I get some?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.