Customer

Loyalty Solution

ช่วยให้แบรนด์ของคุณเชื่อมต่อกับฐานลูกค้าได้มาก ขึ้น กระตุ้นยอดขาย สร้างความประทับใจ
ต่อยอดความภักดีของลูกค้าได้มากกว่าเดิม

ทำไมต้องเลือก Choco BCRM

จากประสบการณ์กว่า 9 ปี ทำให้ ChocoCRM มีความเชี่ยวชาญด้าน Loyalty Solution
พร้อมดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ เพื่อให้แบรนด์สามารถสร้าง Loyalty Program ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ทีมงานซัพพอร์ตมืออาชีพ และมีประสบการณ์ ทำให้กว่า 90% ของลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

จากประสบการณ์กว่า 9 ปี ทำให้ ChocoCRM มีความเชี่ยวชาญด้าน Loyalty Solution
พร้อมดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ เพื่อให้แบรนด์สามารถสร้าง Loyalty Program ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ทีมงานซัพพอร์ตมืออาชีพ และมีประสบการณ์ ทำให้กว่า 90% ของลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

choco-bcrm-start-guide

Top Features

in ChocoCRM for Corporate

Why’s Loyalty Solution

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

Testimonial