OUR MISSION

พันธกิจของเรา คือช่วยให้ธุรกิจแข็งแรงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน CRM และ Digital Marketing เพื่อช่วยสร้างฐานลูกค้าประจำ (Loyalty) และหากลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Our mission is to empower business with our technology in CRM and Digital Marketing to build loyalty with their existing customers and acquire new targeted customers for business’s sustainable growth.

Our Story

Choco CRM เกิดขึ้นจากเทรนด์การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการทำการตลาดแบบคาดเดา (Blind Side) เข้าสู่ยุคที่เราต้องทำการตลาดด้วยข้อมูล

เราเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM และ การตลาดดิจิตอล แบบเฉพาะด้าน
ประกอบกับการสร้างแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจ, การบริหารจัดการลูกค้า, และการวางแผนทางด้านการตลาด
เช่น ระบบ POS , ระบบการจัดการเมมเบอร์ (CRM), การวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการทำ Strategy ด้าน Contents บน Facebook, Instagram, Line OA
เพื่อให้ทุกธุรกิจที่ใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถเติบโตพร้อมกับเราได้อย่างมั่นคง

ปัจจุบันเราย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการมากกว่า 200 คน เราได้รับความใว้วางใจที่จากลูกค้าทั้ง Corporate และ SMEs มากกว่า 3,000 รายในปัจจุบัน ​

CHOCOCRM Co-Founders

คุณสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ (ไมค์)

Founder and Chief Executive Officer

หลังจากจบการศึกษาจากมหาลัย Brandeis University (MA, United States) สาขา
Economics และ Psychology และสั่งสมประสบการร์ทำงานด้าน Management Consulting
จากบริษัท Accenture Thailand คุณสิรสิทธิ์ ได้ตัดสินใจเปิดบริษัทฯ Choco Card Enterprise., Ltd.
(Choco CRM) ร่วมกับคุณรัฐพลและคุณธีรวิฒน์ตั้งแต่ปี 2015 สายงานทางด้าน Business
Development, และ Process Improvement เป็นสิ่งที่คุณสิรสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ใน
บริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

หลังจากจบการศึกษาจากมหาลัย Brandeis University (MA, United States) สาขา Economics และ Psychology และสั่งสมประสบการร์ทำงานด้าน Management Consulting จากบริษัท Accenture Thailand คุณสิรสิทธิ์ ได้ตัดสินใจเปิดบริษัทฯ Choco Card Enterprise., Ltd. (Choco CRM) ร่วมกับคุณรัฐพลและคุณธีรวิฒน์ตั้งแต่ปี 2015 สายงานทางด้าน Business Development, และ Process Improvement เป็นสิ่งที่คุณสิรสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ใน บริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

คุณรัฐพล ศิริชุมพันธ์ (ลุย)

Founder and Chief Technology Officer

คุณรัฐพล จบการศึกษาปริญญาตรีจากวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์ทำงานทางด้าน IT จาก DST Worldwide Service (Thailand) Limited และ OneByte Co., Ltd. ปัจจุบันคุณรัฐพลดำรงตำแหน่งเป็น CTO ของบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ แพลตฟอร์มและพัฒนาระบบ Choco CRM ทั้งในส่วนของ Website, Web Application
และ Mobile Application

คุณรัฐพล จบการศึกษาปริญญาตรีจากวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์ทำงานทางด้าน IT จาก DST Worldwide Service (Thailand) Limited และ OneByte Co., Ltd. ปัจจุบันคุณรัฐพลดำรงตำแหน่งเป็น CTO ของบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ แพลตฟอร์มและพัฒนาระบบ Choco CRM ทั้งในส่วนของ Website, Web Application และ Mobile Application

คุณธีรวัฒน์ พึ่งสุจริต (ตั้ม)

Founder and Chief Marketing Officer

คุณธีรวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี Indiana University (IN, USA) สาขา Economics ผ่านประสบการณ์การทำงานบริหารด้าน Hospitality and Hotel Industry ก่อนตัดสินใจร่วมก่อตั้งกับ Choco CRM ในปี 2015 ปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลในส่วนของ Marketing และ Customer Support
ของ Choco CRM

คุณธีรวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี Indiana University (IN, USA) สาขา Economics ผ่านประสบการณ์การทำงานบริหารด้าน Hospitality and Hotel Industry ก่อนตัดสินใจร่วมก่อตั้งกับ Choco CRM ในปี 2015 ปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลในส่วนของ Marketing และ Customer Support ของ Choco CRM

Our Journey

company-journey-EDIT05

OUR TEAM

Core Values

C

Customers First

บริการอันอับ 1 ต้องเริ่มจาก
ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าก่อนเสมอ

บริการอันอับ 1 ต้องเริ่มจาก ตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้าก่อนเสมอ

H

Happiness

มีความสุขกับงานที่ทำและ
พร้อมส่งมอบความสุขให้กับ
คนอื่น

มีความสุขกับงานที่ทำและพร้อมส่งมอบความสุขให้กับคนอื่น

O

Ownership

มีความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทเปรียบเสมือนบริษัทนั้น
เป็นของตัวเอง

มีความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเปรียบเสมือนบริษัทนั้นเป็นของตัวเอง

C

Crazy

กล้าที่จะคิดและลงมือทำสิ่ง
ใหม่ๆ โดยไม่ได้จำกัด
ทุกอย่างอยู่ในกรอบ

กล้าที่จะคิดและลงมือทำสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ได้จำกัดทุกอย่างอยู่ในกรอบ

O

One Team

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน